نتایج دابلیو دابلیو ای اسمك داون 21 دسامبر 2010:

شوء اسمك داون این هفته استثنائا از شبكه USA به صورت زنده پخش شد و مانند هفته های گذشته كه جمعه شب ها پخش میشد نبود. در این شوء سوپراستار های راء هم حضور داشتند و مسابقاتی را برگزار كردند. شوء این هفته در سان آنتونیو ، تگزاس برگزار شد. با هم نتایج مسابقات این هفته را مرور كوتاهی می كنیم:

مسابقه اول: رندی اورتن در مقابل دمیز

پیش از آغاز این بازی ادج صحبت هایی را علیه كین و قهرمانی خود انجام داد. بازی اورتن و دمیز آغاز می شود. بازی به نفع اورتن دنبال میشد تا جایی كه اورتن در همان ابتدا چند بار میز را به دیواره كنار رینگ كوباند و چوك و استامپ روی سینه های دمیز زد. اما دمیز در ادامه به بازی برگشت و یك های كنی و سپس سوپلكس را روی اورتن اجرا كرد. حالا اورتن پس از زدن بریكر، دو كلوسلاین قدرتمند به میز می زند و برای دی دی تی آماده می شود كه الكس رایلی در بازی دخالت می كند و به اورتن حمله می كند. در ادامه دمیز، اورتن را به پله ها می كوبد و یك بیگ بوت به او می زند اما در كاور موفق نیست. حالا اورتن یك سوپر سوپلكس و در ادامه دراپ كیك را به دمیز می زند. حالا اورتن خودش را برای زدن پاور بامب آماده می كند كه باز هم رایلی این بار حواس اورتن را پرت كرد و دمیز به اورتن حمله كرد. میز یك دی دی تی به رندی می زند و حالا برای زدن اسكال كراشینگ می رود كه ناموفق است و یك آپركات از اورتن دریافت می كند. اورتن برای زدن RKO آماده می شود كه این بار هم رایلی حواسش را پرت كرد. دمیز باز هم برای استفاده از این فرصت و حمله به اورتن رفت كه یك آر كی او از اورتن می خورد. در این جا رندی اورتن، دمیز را كاور می كند كه الكس رایلی دخالت می كند و جلوی كاور را می گیرد و بازی DQ می شود. پس از پایان بازی اورتن برای زدن پانت كیك به دمیز آماده میشد كه رایلی باز هم دخالت كرد اما این بار یك آر كی او از اورتن خورد.

برنده مسابقه: رندی اورتن

در بك استیج بث فینیكس را می بینیم كه در حال مصاحبه كردن است كه سانتینو مارلا می آید و از بث فینیكس می خواهد كه همدیگر را ببوسند. اما فینیكس گفت: من تو را با تامینا دیدم كه با هم بودید. سانتینو در جواب گفت: كه آن تو راء بود و الان اسمك داون است. حالا ولادمیر كازلاف می آید و فینیكس او را می بوسد و در نهایت سانتینو مارلا ناراحت می شود.

مسابقه دوم: سانتینو مارلا در مقابل چاوو گوئررو

بازی آغاز می شود و در ابتدا چاوو چند كلوسلاین و كیك به سانتینو می زند. در ادامه سانتینو می خواهد كه چاوو را از خود دور كند كه باز هم چاوو به او حمله می كند و در گوشه رینگ چند اسلم را به سانتینو می زند. در ادامه سانتینو برای لحظاتی كنترل بازی را در دست گرفت اما باز هم این چاوو بود كه آمیگو را به سانتینو می زند. سانتینو به بازی برگشت و یك اسلاتر را به چاوو زد. در ادامه سانتینو مارلا كبرا را روی چاوو گوئررو اجرا كرد و برنده بازی شد.

برنده مسابقه: سانتینو مارلا

در ادامه شوء ویژه اسمك داون، ادج به رینگ می آید و صحبت هایی را انجام می دهد. او در خصوص هفته های گذشته صحبت می كند و در بخشی از صحبت هایش می گوید: من كین را دیوانه كردم و چون قهرمان شدم ارزشش را داشت. در ادامه ادج از خودش تعریف می كند و می گوید: من 19 سال در این كمپانی حضور داشتم. قرمانی كمربند تگ تیم با كریستین شدم، قهرمان IC و سنگین وزن جهان شدم. او در ادامه گفت: من در از موفقیت های خود می گویم و قصد تعریف كردن از خود را ندارم. در ادامه ناگهان تصویر كین روی اسكوربرد استادیوم ظاهر می شود و حرف های ادج را قطع می كند. كین گفت: ادج خفه شو و دیگر نمی خواهم چیزی بشنوم. داستان تو تمام شده است و برای تو ناخوشایند است! چون كمربند بار دیگر به دست من بر می گردد. ادج در پاسخ گفت: برای من هیچ چیزی دردناك نیست و به كین پیشنهاد بازی بر سر كمربند سنگین وزن جهان در شوء امشب را می دهد. كین وارد رینگ می شود و به ادج می خندد. او گفت: از دست كارهایت خسته شدم و هر وقت آماده بودی با تو مسابقه می دهم.

مسابقه سوم: كاوال در مقابل درو مك اینتایر

بازی بسیار كوتاهی بود. پیش از آغاز بازی مك اینتایر به كاوال حمله كرد. داور نیز از كاوال پرسید كه می تواند بازی را ادامه دهد كه كاوال قبول كرد. بازی آغاز می شود. در همان ابتدا مك اینتایر از مصدومیت كاوال استفاده كرد و یك بیگ بوت به او می زند. در ادامه مك اینتایر فیوچر شاك دی دی تی را هم اجرا كرد و برنده بازی شد.

برنده مسابقه: درو مك اینتایر
مسابقه چهارم: جك سواگر و آلبرتو دلریو در مقابل كوفی كینگستون و ری میستریو

بازی آغاز می شود. دلریو با میستریو درگیر شده است و سعی می كند كه ماسك او را دربیارد. در ادامه میستریو آماده اجرای 619 روی میستریو می شود كه دلریو جای خود را تغییر می دهد. حالا میستریو با كوفی كینگستون تگ می كند و یك اتمیك دراپ به دلریو می زند. باز هم میستریو به بازی آمد و سنتون نشسته را به دلریو می زند اما در كاور موفق نیست. در ادامه كوفی و میستریو یك دبل كلوسلاین به سواگر و دلریو می زنند. در ادامه بازی میستریو برای زدن 619 بر روی دلریو و سواگر آماده می شود كه دلریو جای خالی می دهد و سواگر 619 را دریافت می كند. كوفی، دلریو را به بیرون از رینگ پرت می كند و ترابل این پارادایس را روی سواگر اجرا كرد و در آن طرف میستریو هم اسپلش را به سواگر زد و پس از كاور ، برنده بازی شد.

برنده مسابقه: كوفی كینگستون و ری میستریو

در بك استیج درو مك اینتایر دیده می شود كه با كلی كلی در حال صحبت كردن است. او از كلی می خواهد كه همراه او باشد و می گوید: كه صدمه ای به تو نمی زنم. در جایی دیگر ویكی گوئررو و دالف زیگلر را می بینیم كه ویكی به زیگلر می گوید: تو باید جان سینا را نابود كنی. زیگلر در پاسخ گفت: من واقعا دوست دارم این كار را انجام دهم اما ... . در ادامه برای هفته آینده اسمك داون بازی كین و آلبرتو دلریو در مقابل ادج و ری میستریو تبلیغ می شود.

مسابقه پنجم: جان سینا در مقابل دالف زیگلر و ویكی گوئررو

در مین اونت این هفته اسمك داون جان سینا این بار بدون نكسوس به مصاف زیگلر و گوئررو رفت. بازی آغاز می شود. در ابتدا ویكی سعی می كند به سینا حمله كند اما زیگلر جلوی او را گرفت. سینا یك نك بریكر و سپس كلوسلاین به زیگلر می زند و گردن او را گرفته است. سینا هد لاك می كند كه زیگلر یك پانچ به او می زند. در گوشه رینگ زیگلر به سینا حمله می كند و حالا با ویكی تگ می كند ! ویكی با وزن خود به سینا در گوشه رینگ فشار وارد می كند و دوباره با زیگلر تگ می كند. زیگلر چند البو و پاتچ به سینا می زند كه سینا به بازی بر می گردد و یك بولداگ به زیگلر می زند. سینا برای زدن AA آماده می شود كه موفق نیست و زیگلر به او یك دی دی تی می زند. زیگلر یك نك بریكر به سینا می زند و در بیرون از رینگ سعی می كند كه سر سینا را به پله ها بكوبد اما سینا نمی گذارد و به او حمله می كند. در رینگ سینا یك دراپ كیك و سپس سوپلكس می زند. سینا برای شولدر بلاك می رود كه موفق نیست و به بیرون از رینگ می افتد كه با حمله ویكی مواجه می شود. در ادامه در رینگ ویكی حواس سینا را پرت می كند و زیگلر دولف هدلاك را به سینا می زند. در ادامه زیگلر برای زدن زیگ زاگ آمده می شود كه ناموفق است و سینا STF را اجرا می كند. ویكی دخالت می كند و به سینا حمله می كند كه سینا او را به بیرون رینگ پرتاب می كند و یك AA به زیگلر می زند و برنده بازی می شود.

برنده مسابقه: جان سینا

پس از پایان بازی، سینا برای زدن AA به ویكی گوئررو آماده می شود كه ناگهان سی ام پانك وارد رینگ می شود و با صندلی ضربه ای به كمر سینا می زند. در انتها پانك در حالی كه در حال خروج از استادیوم بود ، سینا به او با تعجب نگاه می كرد. در همین حال شوء جذاب این هفته اسمك داون به پایان رسید.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 2 دی 1389    | توسط: محمد افرا    | طبقه بندی: نتایج اسمکدان،     |
نظرات()