تبلیغات
نتایج کشتی کج - پی پی وی دبلیو دبلیو ای Bragging Rights 2010

مسابقات کشتی کج جدید پی پی وی دبلیو دبلیو ای Bragging Rights 2010 به صورت مسابقه به مسابقه :

مسابقه اول: دنیل برایان در مقابل دالف زیگلر

مسابقه دوم: اوتانگا و سینا در مقابل کودی رودز و مک اینتایر

مسابقه سوم: لیلا در مقابل ناتالیا

مسابقه چهارم: تد دیبیاسی در مقابل گلداست

مسابقه پنجم: کین در مقابل آندرتیکر

مسابقه ششم: تیم اسمکدان در مقابل تیم راو

مسابقه هفتم: وید برت در مقابل رندی اورتن